KAYHAM Projesi
     
Ana Sayfa
Proje Özeti
Proje Ekibi
İştirakçiler
İletişim

Mantıksal Temellendirme
Bütçe
Gönüllü Grupları
Proje Takvimi
Temin Edilen Kaynaklar
Diğer Dokümanlar

Duyurular
Basında KAYHAM

  İstatistikler
  Katalog Tarama

 
  Ziyaretçi Defteri
  Anket
 
  Giriş

 

 
Faaliyet Bütçesi
Faaliyet Bütçesi 1.YIL
Giderler Birim Birim
Sayısı
Birim Maliyet (EURO) Toplam Maliyet
(EURO)
   
         
1. İnsan Kaynakları        
1.1 Maaşlar (brüt tutar, yerel personel)        
   1.1.1 Teknik Aylık     0,00
Proje Koordinatörü (Yarı Zamanlı) Aylık 6 1.500,00 9.000,00
Proje Danışmanı (12 ay boyunca ayda 2 gün) (2*12) Gündelik 0 0,00 0,00
Web ve Veri Tabanı Uzmanı (Yarı Zamanlı) Aylık 6 700,00 4.200,00
Proje Sekreteri (Yarı Zamanlı) Aylık 6 700,00 4.200,00
Bilgi, Belge Toplama ve Geliştirme Uzmanı (Yarı Zamanlı) Aylık 6 700,00 4.200,00
   1.1.2 İdari / destek personeli Aylık     0,00
Bilgi ve Belge Yönetimi Uzmanı (Tam Zamanlı) Aylık 12 500,00 6.000,00
İstatistik Uzmanı (Tam Zamanlı) Aylık 12 500,00 6.000,00
1.2 Maaşlar (brüt tutar, yabancı/uluslararası personel) Aylık     0,00
1.3 Görev/seyahat gündelikleri       0,00
   1.3.1 Yurt dışı (proje personeli) Gündelik     0,00
   1.3.2 Yerel (proje personeli) Gündelik     0,00
İstanbul'daki Kayseri Dernek ve Vakıflarıyla Görüşme Seyahati (2 kişi * 3 gece) Gündelik 6 50,00 300,00
İstanbul'daki Üniversite, Enstitü ve Yayınevlerindeki Kayseri'yle İlgili Kaynakları Tespit Seyahati (2 kişi * 3 gece) Gündelik 6 50,00 300,00
   1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları Gündelik     0,00
Proje Ekibinin Sistemin Kurulmasıyla İlgili Eğitimi İçin Ankara'dan Gelecek Eğiticinin Gündeliği (2 kere * 2 gece) Gündelik 4 50,00 200,00
Proje Ekibinin Uygulama İle İlgili Eğitimi İçin Ankara'dan Gelecek Eğiticinin Gündeliği (2 kere * 2 gece) Gündelik 0 0,00 0,00
İnsan Kaynakları Alt Toplamı       34.400,00
         
2. Seyahat        
2.1. Uluslararası seyahat Her uçuş için     0,00
2.2 Yerel seyahat Aylık     0,00
İstanbul'daki Kayseri Dernek ve Vakıflarıyla Görüşme Seyahati (2 kişi * 2 uçuş) Kayseri-İstanbul; İstanbul-Kayseri uçuş 4 60,00 240,00
İstanbul'daki Üniversite, Enstitü ve Yayınevlerindeki Kayseri'yle İlgili Kaynakları Tespit Seyahati (2 kişi * 2 uçuş) Kayseri-İstanbul; İstanbul-Kayseri uçuş 4 60,00 240,00
Proje Ekibinin Sistemin Kurulmasıyla İlgili Eğitimi İçin Ankara'dan Gelecek Eğitici (1 kişi * 2 kere * 1 gidiş dönüş) Ankara-Kayseri;Kayseri-Ankara gidiş dönüş otobüsle 2 30,00 60,00
Proje Ekibinin Uygulama İle İlgili Eğitimi İçin Ankara'dan Gelecek Eğitici (2 kere * 2 gece) (1 kişi * 2 kere * 1 gidiş dönüş) Ankara-Kayseri;Kayseri-Ankara gidiş dönüş otobüsle 0 0,00 0,00
Proje Danışmanının Proje Süresince İşe Gelmesi (1 kişi * 12 gidiş dönüş) gidiş dönüş otobüsle 0 0,00 0,00
Seyahat Alt Toplamı       540,00
         
3. Ekipman ve malzeme        
3.1 Araç alımı veya kiralanması Her araç için     0,00
3.2 Mobilya, bilgisayar ekipmanı Her adet için     0,00
Masa Üstü Bilgisayar Her adet için 4 750,00 3.000,00
Yazıcı Her adet için 2 225,00 450,00
Sunucu Bilgisayar Her adet için 1 1.000,00 1.000,00
Tarayıcı Her adet için 1 100,00 100,00
Saklama Ünitesi Her adet için 1 1.000,00 1.000,00
Barkod Yazıcısı Her adet için 1 450,00 450,00
Papatya Tipi Masa Her adet için 5 75,00 375,00
Sandalye Her adet için 15 10,00 150,00
Çelik Raf (2000*930*310) Her adet için 10 22,50 225,00
Çelik Dolap (92*40*195) Her adet için 10 92,50 925,00
Kitaplık (80*37*190) Her adet için 25 100,00 2.500,00
Çalışma Masası Her adet için 2 200,00 400,00
Çalışma Sandelyesi Her adet için 2 25,00 50,00
Ahşap Dolap Her adet için 2 125,00 250,00
3.3 Makineler, aletler...       0,00
Faks Makinesi Her adet için 1 200,00 200,00
Telefon Makinesi Her adet için 2 7,50 15,00
Fotokopi Makinesi Her adet için 1 750,00 750,00
3.4 Yedek parçalar/makineler için ekipmenlar, aletler       0,00
3.5 Diğer (lütfen belirtiniz)       0,00
3.5.1 Yayınevlerinden Kayseri Kitapları Satın Alınması Her adet için 25 5,00 125,00
3.5.2 Özel Kolleksiyonlardan Kitap Satın Alma Her adet için 25 5,00 125,00
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı       12.090,00
         
4. Yerel ofis/proje maliyetleri        
4.1 Araç maliyetleri Aylık     0,00
4.2 Ofis kirası Aylık     0,00
4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri Aylık     0,00
Yazıcı toneri Her adet için 10 65,00 650,00
Fotokopi makinesi toneri Her adet için 10 60,00 600,00
Fotokopi kağıdı Her top için 150 3,00 450,00
Klasör Her adet için 350 2,00 700,00
4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım) Aylık     0,00
Yerel Ofis/Proje Maliyetleri Alt Toplamı       2.400,00
         
5. Diğer maliyetler, hizmetler        
5.1 Yayınlar9 Adet     0,00
5.2 Etüd, araştırma       0,00
5.3 Denetim maliyetleri     1.900,00 1.900,00
5.4 Değerlendirme maliyetleri       0,00
5.5 Tercüme, tercümanlar       0,00
Nihai Raporun Tercüme Ettirilmesi (100 sayfa) Sayfa başına 100 8,00 800,00
Stratejik Planın Tercüme Ettirilmesi (100 sayfa) Sayfa başına 0 0,00 0,00
5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)       0,00
5.7 Konferans/seminer maliyetleri9       0,00
5.7.1 Proje Ekibinin Sistemin Kurulmasıyla İlgili Eğitimi İçin Ankara'dan Gelecek Eğiticinin Ücreti (2 kere * 2 gün) Gündelik     0,00
5.7.2 Proje Ekibinin Uygulama İle İlgili Eğitimi İçin Ankara'dan Gelecek Eğiticinin Ücreti (2 kere * 2 gece) Gündelik 0 0,00 0,00
5.8 Tanıtım faaliyetleri       0,00
Broşür (A4 boyutunda) Her adet için 2000 0,05 100,00
 Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı       2.800,00
         
6. Diğer       0,00
   6.1 Çoğaltma ve Ciltleme İşleri Her adet için 1200 3,00 3.600,00
   6.2 Toplantıların Deşifre Ettirilerek Rapor Haline Getirtilmesi Toplantı başına 0 0,00 0,00
   6.3 Hedef Grubun İhtiyaçlarının Tesbiti İçin Anket Yaptırılması Anket başına     0,00
   6.4 Değerlendirme Anketlerinin Yaptırılması Anket başına     0,00
Diğer Alt Toplamı       3.600,00
         
7. Ara toplam uygun doğrudan proje maliyeti (1-6)       55.830,00
         
8. Yedek akçe (ara toplam uygun doğrudan proje maliyeti olan kalem 7'nin maksimum %5'i)     0,02 1.116,60
9. Toplam uygun doğrudan proje maliyeti (7+ 8)       56.946,60
10. Genel idari giderler (toplam uygun doğrudan proje maliyeti olan kalem 9'un maksimum %7'si)     0,068 3.871,40
11. Toplam uygun proje maliyeti (9+10)       60.818,00