KAYHAM Projesi
     
Ana Sayfa
Proje Özeti
Proje Ekibi
İştirakçiler
İletişim

Mantıksal Temellendirme
Bütçe
Gönüllü Grupları
Proje Takvimi
Temin Edilen Kaynaklar
Diğer Dokümanlar

Duyurular
Basında KAYHAM

  İstatistikler
  Katalog Tarama

 
  Ziyaretçi Defteri
  Anket
 
  Giriş

 

 
Yeni Sayfa 1

PROJE ÖZETİ

Projenin Türü

KAPASİTE GELİŞTİRME

Projenin Süresi

12 ay

Projenin Amaçları

Genel Amaçlar

Yerel kalkınmayı sürdürülebilirlik temeline oturtabilmek için, yenilikçi Ar-Ge arayışlarının gerçekleştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetlere veritabanı hizmeti sunmaktır.

Özel Amaç

Kayseri'yle ilgili bilgi ve belgelerin bir arada bulunduğu bir merkez kurmaktır.

Ortak(lar) ve Yasal Statü

Ortağı yoktur, iştirakçi kuruluşlar vardır.

Hedef Gruplar

Ulusal ve uluslararası ticarete yönelik imalat yapan yerel firmalar ve bu firmalarla Ar-Ge projesi yürüten Erciyes Üniversitesi araştırmacıları, Kayseri Sanayi Odası üyeleri, Kayseri Ticaret Odası üyeleri ve diğer araştırmacılardır.

Nihai Faydalanıcılar

Yenilikçi zihniyetin temsilcileri ve Kayseri ekonomisine rekabet yeteneği sağlayacak işadamları ve yerel endüstriye yönelik çalışma yapan araştırmacılar.

Beklenen Sonuçlar

Kayseri’nin, kendi yerel dinamiklerine ve dolayısıyla kendi yaratıcı yeteneklerine dayanarak ulusal ve uluslararası rekabette yerini alabilmesi için, yenilikçi özelliğe sahip yeni girişimler ve mevcut çalışmalar, rasyonel düşünceyi esas alarak Ar-Ge vasıtasıyla büyüme ve gelişme alışkanlığı kazanacaktır.

Bu çerçevede somut olarak aşağıdaki sonuçların elde edilmesi beklenmektedir:

- Kayseri’yle ilgili olarak yapılan araştırma sayısındaki artış

- Ar-Ge faaliyetinde bulunan firma sayısında artış

- Ulusal ve uluslararası alanda yeni pazar sayısında artış

- Farklılaştırılmış ürün sayısında artış

- Kayseri’deki üretim ve ihracat düzeyindeki artış

Temel Faaliyetler

Proje tanıtım faaliyetleri, bilgi ve belgelerin elde edilmesi, toplanan bilgi ve belgelerin arşivlenmesi, kaynaklarla ilgili veritabanı oluşturulması, klasik kütüphane hizmetlerinin verilmesi, araştırma raporları hazırlatılması, web portalı oluşturulması, eğitim ve atölye çalışmaları, raporların yazılması gibi faaliyetler yapılacaktır.

Projenin Kapsadığı Bölge

Kayseri Kent Merkezi