KAYHAM Projesi
     
Ana Sayfa
Proje Özeti
Proje Ekibi
İştirakçiler
İletişim

Mantıksal Temellendirme
Bütçe
Gönüllü Grupları
Proje Takvimi
Temin Edilen Kaynaklar
Diğer Dokümanlar

Duyurular
Basında KAYHAM

  İstatistikler
  Katalog Tarama

 
  Ziyaretçi Defteri
  Anket
 
  Giriş

 

 
Proje Takvimi

PROJE TAKVİMİ

 

Dönem 1

Dönem 2

 

Ay1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Faaliyetler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet 1

KAYHAM’ın faaliyet göstereceği mekanın hazırlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 1

Mekanın belirlenmesi, gerekli araç ve gereçlerin sipariş verilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 1

Mekanın tefriş edilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet 2

Proje ekibinin ve teknik personelin oluşturulması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 2.1.

Proje ekibinin kurulması (Koordinatör ile birlikte 4 kişiden oluşan ekibin bir araya gelmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 2.1.

Proje ekibinin kurulması (Proje ekibi arasında görev dağılımının yapılması)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 2.2. Proje teknik personelinin oluşturulması (Proje ekibinin bir araya gelerek teknik personelin seçimi için gerekli şartların belirlenmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 2.2.

Proje teknik personelinin oluşturulması (Şartları sağlayan 2 teknik personelin proje ekibine dahil edilmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 2.3. Proje gönüllülerinin oluşturulması (Proje gönüllüsü olabilecek kişilerin tesbiti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 2.3. Proje gönüllülerinin oluşturulması (Uygun kişiler arasından proje gönüllülerinin seçilmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet 3

KAYHAM’ın tanıtımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 3.1.

Proje web sayfası oluşturulması (Projenin tanıtımı için KAYHAM’ı tanıtıcı web sayfasının tasarlanması)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 3.1. Proje web sayfası oluşturulması (Web sayfasının kamuoyunun kullanımına açılması)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 3.2. Bilgilendirme toplantılarının yapılması (Yapılacak toplantılara hedef grupların ve basının davet edilmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 3.2. Bilgilendirme toplantılarının yapılması (Proje ekibinin KAYHAM’ı hedef gruplara ve basına tanıtması)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet 4

Bilgi ve belgelerin elde edilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 4.1.

Hedef grupların ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelerin tesbiti (Hedef grupların ihtiyacının tesbitine yönelik anket yapılması)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 4.1. Hedef grupların ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelerin tesbiti (Yapılan anketlerin değerlendirilmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 4.2. Kayseri ile ilgili kaynakların tesbiti (Bu kaynakların tesbitine ilişkin çalışma gruplarının oluşturulması)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 4.2. Kayseri ile ilgili kaynakların tesbiti (İlgili kaynakların yerlerinin ve nasıl temin edileceğinin çalışma grupları tarafından tesbiti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 4.3. Bilgi ve belgelerin toplanması (İlgili kişi ve kurumlarla görüşülmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 4.3. Bilgi ve belgelerin toplanması (Kaynakların bağış, satın alma veya çoğaltma yöntemleri kullanılarak toplanması)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 4.4. Bilgi ve belgelerin arşivlenmesi (Toplanan bilgi ve belgelerin arşivlenmesi için uygun tekniğin belirlenmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 4.4. Bilgi ve belgelerin arşivlenmesi (Bilgi ve belgelerin sistematik bir şekilde arşivlenmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 4.5. Veri tabanı ve web portalının oluşturulması (Veri tabanı ve web portalı için uygun programın yazılması)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 4.5. Veri tabanı ve web portalının oluşturulması (Verilerin veri tabanı ve web portalına aktarılması)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet 5

Hedef gruba çeşitli hizmetlerin sunulması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 5.1.

Klasik kütüphane hizmetlerinin verilmesi (Hizmetin verileceği mekanın okuyucuya hazır hale getirilmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 5.1. Klasik kütüphane hizmetlerinin verilmesi (Kapalı raf sistemi, fotokopi vb. hizmetlerin verilmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 5.2. Araştırma raporlarının hazırlatılması (Hedef grupların taleplerinin kabul edilmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 5.2. Araştırma raporlarının hazırlatılması (Talepler doğrultusunda raporların hazırlatılması)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet 6

Eğitim ve Atölye Çalışmaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 6.1. Hedef grupların ihtiyacının tesbitine yönelik atölye çalışmaları (Atölye çalışmalarının ilgililere duyurulması)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 6.1. Hedef grupların ihtiyacının tesbitine yönelik atölye çalışmaları (Toplantıların yapılarak kayıt altına alınması)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 6.2. Proje ekibine seminer verilmesi (Eğitim verecek uzmanların belirlenmesi ve irtibata geçilmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 6.2. Proje ekibine seminer verilmesi (Seminerlerin yapılması ve kayıt altına alınması)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 6.3.

Proje ekibinin teknik personele hizmet-içi eğitim vermesi (Eğitim araç ve gereçlerinin hazırlanması)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 6.3. Proje ekibinin teknik personele hizmet-içi eğitim vermesi (Hizmet-içi eğitimin verilmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet 7

Raporların hazırlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 7.1. Ara raporların hazırlanması (Yapılan faaliyetlerin gözden geçirilmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 7.1. Ara raporların hazırlanması (2 ay boyunca yapılan faaliyetlerin raporlanması)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 7.2. Stratejik planının hazırlanması ve İngilizceye çevrilmesi (Benzer kurumların stratejik planlarının incelenmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 7.2. Stratejik Planının Hazırlanması ve İngilizceye çevrilmesi (Stratejik planın yazılması ve tercüme ettirilmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Faaliyeti 7.3. Nihai raporun hazırlanması ve İngilizceye çevrilmesi (Ara raporların ve proje çıktılarının tasnif edilmesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme Faaliyeti 7.3. Nihai raporun hazırlanması ve İngilizceye çevrilmesi (Proje çıktılarının nihai olarak  raporlanması ve tercüme ettirilmesi)