KAYHAM Projesi
     
Ana Sayfa
Proje Özeti
Proje Ekibi
İştirakçiler
İletişim

Mantıksal Temellendirme
Bütçe
Gönüllü Grupları
Proje Takvimi
Temin Edilen Kaynaklar
Diğer Dokümanlar

Duyurular
Basında KAYHAM

  İstatistikler
  Katalog Tarama

 
  Ziyaretçi Defteri
  Anket
 
  Giriş

 

 
Proje iştirakçileri

    İŞTİRAKÇİLER

    Proje iştirakçileri; Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Üniversite-Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı'dır. Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde meslek kuruluşu iken, Kayseri Üniversite-Sanayi İşbirliği Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı kamu yararına çalışan vakıftır. Bu üç kuruluş proje maliyetinin %10,46'sına tekabül eden 6361,57 Avro'yu eşit miktarlarda ortak olarak ödemeyi taahhüt etmişlerdir.

KAYSERİ
ÜNİVERSİTE - SANAYİ
ARAŞTIRMA
İŞBİRLİĞİ VAKFI
Erciyes Üniversitesi Kayseri Sanayi Odası Kayseri Ticaret Odası