KAYHAM Projesi
     
Ana Sayfa
Proje Özeti
Proje Ekibi
İştirakçiler
İletişim

Mantıksal Temellendirme
Bütçe
Gönüllü Grupları
Proje Takvimi
Temin Edilen Kaynaklar
Diğer Dokümanlar

Duyurular
Basında KAYHAM

  İstatistikler
  Katalog Tarama

 
  Ziyaretçi Defteri
  Anket
 
  Giriş

 

 

PROJE EKİBİ

Projenin ilk aşamasında Proje Koordinatörü, Proje Sekreteri, Web ve Veritabanı Uzmanı, Bilgi, Belge Toplama ve Geliştirme Uzmanı'ndan oluşan dört kişilik bir ekip Erciyes Üniversitesi tarafından görevlendirilmiştir. Proje koordinatörü Prof. Dr. Rıfat Yıldız 1994-1998 yıllarında müdürlüğünü yürüttüğü Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kütüphanesi’ni işlevsel açıdan modernize etti ve bilgisayar ortamında makale tarama sistemini kurdu; Proje koordinatörü Prof. Dr. Rıfat Yıldız 1998-2004 yıllarında kurucu dekanlığını yürüttüğü Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kütüphanesi’ni bilgisayar ortamında makale ve toplantı tebliğleri tarama sistemini de kapsayacak şekilde kurdu. Proje koordinatörü Prof. Dr. Rıfat Yıldız, Ar. Gör. Oğuzhan Türker, Ar. Gör. Talip Torun ve Uzman Gökhan Güven Erciyes Üniversitesi İİBF kütüphanesi’ne makale ve toplantı tebliğleri tarama sisteminin kurulması için kurulan komisyonda 21.09.2004 tarihinden 07.06.2005 tarihine kadar görev yapmışlar ve periyodikleri tarama sistemi (PETAS) isminde örnek bir sistem kurmuşlardır. Prof. Dr. Rıfat Yıldız, Ar. Gör. Oğuzhan Türker ve Ar. Gör. Talip Torun, Erciyes Üniversitesi Kadir Has Kütüphanesi’nde Periyodikleri Tarama Sistemi Kurulması ile ilgili önçalışmayı 12.07.2005 tarihinde tamamlamışlardır.

Projenin sonraki aşamalarında bu ekibe projenin yürütülmesi için 2 idari teknik destek personeli daha dahil edilecektir. Bunlardan birinin “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” mezunu, diğerinin ise “İstatistik Bölümü” mezunu olması şartı aranacaktır. (Projenin şu anki aşamasında iki idari personel istihdam edilmiş bulunmaktadır.)

Yine proje ekibi tarafından Kayseri’nin arifleri arasından gönüllüler seçilerek projeye destek olmaları sağlanacaktır. (Proje ekibi tarafından gönüllü gruplarına yönelik bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Bilgilendirme Toplantısı linkini tıklayınız.)

TEKNİK PERSONEL

Proje Koordinatörü

Prof. Dr. Rıfat YILDIZ (Özgeçmiş)
ryildiz@erciyes.edu.tr

Proje Sekreteri

Araş. Gör. Oğuzhan TÜRKER (Özgeçmiş)
turker@erciyes.edu.tr

Web ve Veritabanı Uzmanı

Uzm. Gökhan GÜVEN (Özgeçmiş)
gguven@erciyes.edu.tr

Bilgi, Belge Toplama ve Geliştirme Uzmanı

Araş. Gör. Talip TORUN (Özgeçmiş)
torunt@erciyes.edu.tr

İDARİ PERSONEL

İstatistik Uzmanı
Tülay ALPOĞLU
tulayalpoglu@erciyes.edu.tr

Bilgi ve Belge Yönetimi Uzmanı
Şengül DURNA KEZİK
sengulkezik@erciyes.edu.tr