KAYHAM Projesi
     
Ana Sayfa
Proje Özeti
Proje Ekibi
İştirakçiler
İletişim

Mantıksal Temellendirme
Bütçe
Gönüllü Grupları
Proje Takvimi
Temin Edilen Kaynaklar
Diğer Dokümanlar

Duyurular
Basında KAYHAM

  İstatistikler
  Katalog Tarama

 
  Ziyaretçi Defteri
  Anket
 
  Giriş

 

 
Kayseri Hafıza Merkezi

    Değerli Kayserili Hemşerilerimiz,

    Kıymetli Araştırmacılar,

    Kayseri hakkında bugüne kadar yazılmış tüm eserleri bir merkezde toplamak istiyoruz.

    Bugünden itibaren ise, Kayseri ile ilgili yazılacak eserleri, Kayseri'nin sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik temel verilerini, göstergelerini ve yapısal özelliklerini sürekli, düzenli ve yazılı olarak takip altına almak azmindeyiz.

    Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek üzere, Erciyes Üniversitesi sorumluluğunda ve Kayseri Hafıza Merkezi (KAYHAM) adı altında bir bilgi ve belge merkezi kurmayı planlamış bulunmaktayız.

    Proje haline getirdiğimiz bu düşünce AB yerel kalkınma hibe programları kapsamında kabul edildi ve maddi olarak desteklenmesi kararlaştırıldı.

    12 ay sürecek projenin ilk 6 ayında eserler toplanacak ve sistem kurulacaktır. İkinci 6 ayında ise, hizmet sunulmaya başlanacak ve kurulan sistem değerlendirilerek alınacak geri beslemeler ile proje amaçlarına uygun olarak yürütülecektir. Proje süresinin sona ermesinden itibaren de Erciyes Üniversitesi sorumluluğunda, profesyonel kütüphaneci ve istatistikçi uzmanların istihdam edilmesi ile KAYHAM'ın sürekliliği sağlanacaktır.   

      Kayseri Hafıza Merkezi Projesi, Kayseri ve yöresindeki kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmek, firmaların ulaşmakta güçlük çektikleri her tür bilgiye kolaylıkla ulaşabilecekleri, yenilikçi Ar-Ge  faaliyetlerine yönelik veritabanı hizmeti sunmak amacıyla yürütülen bir kapasite geliştirme projesidir.  Proje, Merkezi Finans ve İhale Birimince yürütülen TRA2, TR72, TR52, TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Girişimleri Avrupa Birliği Hibe Programı'ndan sağlanan fonla desteklenmiştir.

     KAYHAM projesi bir yıl içinde tamamlanacaktır. Proje tamamlandığında ulusal ve uluslararası ticarete yönelik imalat yapan yerel firmaların ve bu firmalarla Ar-Ge projesi yürüten Erciyes Üniversitesi araştırmacılarının, Kayseri Sanayi Odası üyelerinin, Kayseri Ticaret Odası üyelerinin ve diğer araştırmacıların faydalanacağı bir bilgi merkezi kurulmuş olacaktır.

    Proje sonunda hafıza merkezinin sorumluluğu ve denetimi yine Erciyes Üniversitesi’nin uhdesinde kalmaya devam edecektir. Bu sayede süreklilik için gerekli finansman sağlanacaktır.